Ośrodek Statystyki Miast - Urząd Statystyczny w Poznaniu

Gmina zamieszkaniaNa podstawie Macierzy przepływów ludności związanych z zatrudnieniem w świetle wyników NSP 2021
opracowanej przez Urząd Statystyczny w Poznaniu - Ośrodek Statystyki Miast

Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29.
Deklaracja dostępności